#
czwartek, 28 września 2023

BOS Stowarzyszenie

Dla Stowarzyszenia BOS przygotowałam szereg materiałów promocyjnych, ulotek, zakładek i plakatów, informujących o kolejnych akcjach Stowarzyszenia.